31 Mar 2005

"Bilgisayar", "Döpiyes" ve kadın bilişim günleri...

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre kadınlar bilgisayarlarının döpiyes kadar işlevsel olmasını istiyormuş. Genelde yeni teknolojilerin ilk benimseyicileri olarak görülmeyen kadınlar, anket sonuçlarına göre kablosuz İnternet erişiminde de öncü konumdalar. Ankete katılan erkeklerin %29'u kablosuz İnternet erişim teknolojisinin bir dizüstü bilgisayarda bulunması gereken en önemli özelliklerden biri olduğunu kaydetmiş. Bu oran kadınlarda ise %39.

Milliyet dolambaçsız vermiş işte "kadınlar ve bilgisayar" konusundaki bazı eğilimleri:
Kıyafete uygun lap-top modası...


Elmaslı, laleli lap-top:

Hiç yorum yok: