3 May 2013

Bir Alıntı!

Milliyet Cadde / Neşe Mesudoğlu, NTV İstanbul Ansiklopedisi'ndeki "Çeşmeler" yazımızdan bir haber yapmış!
Bir gönderme de şurada: Kadıköy Çeşmeleri