19 Kas 2004

Bugünkü Çetin Altan'dan:

...Önce "ahlak"ın tanımlamasını yapmak gerekir. Kendi yaşamınla ilgili davranış, tutum ve uygulamalarının kimseye açıklayamadığın bölümü, açıklayabildiklerinden çok daha büyük ve yoğunsa; saydam ve objektif bir tutarlılığın rotasından hiç kaymadığın, yani "ahlaklı" olduğun söylenebilir mi? Ve ayrıca da, ya ahlaksızlığın getirisi; saydam ve objektif bir tutarlılığın rotasını yeğlemişlerinkinden çok daha büyükse; kim neden ahlaklı olsun ki?