22 Oca 2006

KELKİT HAVZA BIRLIGI - İSTANBUL TOPLANTISI

Varolmak mı varlıklı olmak mı?

Dün proje İstanbul basınına anlatıldı...
Ayrıntılar burada: http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/haberDetay.asp?ID=321
“...Biliyorum; günümüzün yaygın kültürün temsilcileri, bizlerin bu çabalarını “müstehzi bir edayla” karşılıyorlar. Ama gene biliyorum ki, geleceğin kalıcı değerlerini, yaşama sevincini yine değişik illerden kopup gelen bu insanlar sağlamaktadır. Çünkü burada her kesim var. Çünkü burada bilim çevrelerinden insanlar var. Çünkü burada unuttuğumuz dayanışma gücüne inananlar var. Hiç kuşkusuz bu, bazıları için unutulmuş bir düştür. Bizlerin “düşü ve gücü” gerçeklere dayanmaktadır.
Dilerim, ülkemizde herkesin düşü bu kadar gerçek olsun…
Dilerim, kendinize güvenen yeni bir yaşam biçimi, geleceği sağlam temellere dayalı kılsın…
Dilerim, bu İstanbul Buluşması, Anadolu’ya gerçek desteklerle donanarak yansıma olanağı bulsun…
Dilerim, bilinçli heyecanınızı ve azminizi hiçbir engel durdurmasın…
‘Para her zaman zenginlik değildir’. Üretilen nitelikli yaşam, hem uygarlık, hem zenginlik, hem de kalıcılık demektir.
Çabanız daim olsun.”

diyen Metin Hoca’nın konuşması da şurada: http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/haberDetay.asp?ID=320
Rahmetli Tuncer Üney de anıldı toplantı başlarken...

Neden mi “havza”?
Şundan dolayı: http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/haftaninYazisi.asp?ID=48