10 Eki 2010

“Fransa ve Türkiye’de Şebeke Kamu Hizmetlerinin Regülasyonu” Kitabı Hakkında...Çağla Tansuğ’un kaleme aldığı ve Fransa’da, L’Harmattan tarafından Fransızca olarak yayınlanan “La régulation des services publics de réseau en France et en Turquie” (“Fransa ve Türkiye’de Şebeke Kamu Hizmetlerinin Regülasyonu”)[1] kitabı, elektronik haberleşme ve elektrik sektörlerinin regülasyonunu ve bu sektörlerdeki düzenleyici kurumların yapılarını, Türkiye ve Fransa örneklerini ele alarak inceleyen bir karşılaştırmalı hukuk çalışması. Bu kitap, yazarın, Haziran 2009’da, Paris-1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde savunduğu ve “jürinin üstün başarı ve takdir derecesi” ile hukuk doktoru unvanını almasını sağlayan doktora tezine dayanılarak hazırlanmış. Kitabın ilk bölümünde, hem Fransız hem de Türk hukuk sisteminde “kamu hizmeti” niteliği taşıdığı uzun yıllar boyunca kabul edilen elektrik ve elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulduğu sektörlerde, regülasyon faaliyetinin ortaya çıkışı inceleniyor. Bu iki sektörün, Fransa’da ve Türkiye’de rekabete açılışı sürecinde geçirilen aşamalar ve bu sektörlerde yürütülecek regülasyon faaliyeti tanımlanırken belirlenen hedefler, tespit edilen kriterlerden hareketle karşılaştırılıyor. Her iki ülke söz konusu alanlarda Avrupa Birliği düzenlemeleri ortak paydasında buluşuyor olsalar da, kendi kanunları aracılığıyla ortaya koydukları tutumların farklılığına dikkat çekiliyor.
Eserin ikinci bölümünde ise regülasyon kurumları irdeleniyor. Özellikle BTK ve EPDK ile bu iki kurumun Fransa’daki muadillerinden yola çıkılarak regülasyon kurumlarının faaliyetlerinde tarafsızlık sağlayacak şekilde yapılanmaları, benzer nitelikteki diğer idari birimlerle ve özellikle de rekabet kurumlarıyla ilişkileri, sahip oldukları yetkilerin içeriği ile aldıkları idari kararların yargısal denetimi gibi, ülkemizde de tartışma konusu olan hususlar ele alınıyor. Regülasyon kurumlarına ilişkin ikinci bölümünün Türkçeye de çevrilmesi düşünülen bu kitabın tamamının dijital versiyonuna internet üzerinden ulaşmak da mümkün:

Arka Kapak Yazısı:

“Gérard MARCOU’nun önsözüyle, http://www.editions-harmattan.fr, 2009, 614 s.
Fransa ve Türkiye çok benzer bir kamu hizmeti geleneğine sahiptir. Bu hizmetlerin bir kısmının –özellikle de telekomünikasyon ve elektrik hizmetlerinin– rekabete açılması için her iki ülkede kanunkoyucuların tercihleri de paralellik arz etmiştir: idari bir faaliyet olarak regülasyon ortaya konmuş ve bu faaliyeti ilgili sektörler özelinde gerçekleştirmekle yükümlü bağımsız otoriteler oluşturulmuştur. Ne var ki bu iki hukuk sistemi arasındaki farklılıklar regülasyon faaliyetine yaklaşımda, belirlenen hedeflerin içeriğinde ve bağımsız idari otoritelerin kuruluşu ile işleyişine ilişkin kurallarda kendini göstermektedir.”
 
Yazar Hakkında:  Çağla Tansuğ, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999’da, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’ndan 2001’de mezun oldu. “İdari Sözleşmelerde Tahkim” konulu yüksek lisans tezini Prof. Dr. Yıldızhan Yayla danışmanlığında hazırladı ve savundu. 2002-2003 döneminde Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde Avrupa Ülkeleri Karşılaştırmalı Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı.  Tansuğ, Doktora tezini Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’ne kayıtlı olarak Prof. Gérard Marcou danışmanlığında hazırladı. “Fransa ve Türkiye’de Şebeke Kamu Hizmetlerinin Regülasyonu” başlıklı bu tezi Paris’te, Haziran 2009’da savunarak jürinin üstün başarı derecesi ile hukuk doktoru unvanı aldı. Çağla Tansuğ 1999’dan bu yana Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


[1] TANSUG Çagla, La régulation des services publics de réseau en France et en Turquie, L’Harmattan, Paris, 2009, 614 sayfa.

On On İkibinOn!

On On İkibinon...
Kuzin Feride'nin düğünü için gerisayım başladı!